Tredje generasjon, Eivind Grønnevik, blir ny daglig leder i Hillevåg Elektro-Diesel AS fra 1. oktober 2017. Palmar Grønnevik vil nå konsentrere seg om jobben som konsernsjef. 
Palmar Grønnevik er stolt over sønnens lidenskap og interesse for bedriften. Eivind er absolutt klar for mer ansvar og beslutningsmyndighet. Næringslivet i dag er preget av endrings- og omstillingsprosesser. Dette er prosesser som oppleves som krevende. Samtidig utløser disse endringene nye og kanskje mer positive prosesser. Energi skapes, og behovet for innovasjon, nytenking, samarbeid og effektivisering gjør at det settes høye krav til omstilling og ledelse. Dette vil utfordre både medarbeidere og ledere i tiden fremover og Palmar ser på dette som et perfekt tidspunkt for Eivind til å ta over driften i selskapet. 
 
Eivind har gått gradene i bedriften fra verksted, utleie og salg til ansvarlig for avdelingene og driften på verksted samt utleieavdelingen. Eivind har gått på skole først gjennom industrimekaniker yrke med læretid på HED Karmøy til videreutdanning innen ledelse og markedsføring. Dette har gitt han svært verdifull innsikt i bedriften.  
 
Jobben som daglig leder av Hillevåg Elektro-Diesel AS ser jeg på som utfordrende og interessant slik markedet er og endringene har blitt. Jeg tar over ledelsen av et godt etablert og veldrevet selskap som jeg gleder meg til å videreutvikle sammen med svært kompetente medarbeidere og ikke minst med god støtte av Palmar som jeg vil jobbe tett sammen med.
Jeg ser frem til å starte et nytt kapittel for Hillevåg Elektro-Diesel AS.