×
HILLEVÅG ELEKTRO-DIESEL
Hillevåg elektro-diesel as
Service

Vi gjennomfører tester og analyser.

Analyser
  • Analyse av pusteluft

    Sikker pusteluft! Vi tester ditt pusteluftsystem mot NS EN 12021:2014 pusteluftstandard.

    Bruker du pusteluft må du forsikre deg om at kvaliteten er i henhold til NS EN 12021:2014.

  • Forbruksanalyse og energioptimalisering

    Har du en energioptimal kompressorinstallasjon?

    Ved hjelp av en grundig undersøkelse av ditt trykkluftsystem, inkludert logging og analyse av alle nøkkelparametre kan vi fastslå riktig driftsbalanse og identifisere potensialet for energisparing.