×
HILLEVÅG ELEKTRO-DIESEL
Hillevåg elektro-diesel as
Trykktesting Luftbeholdere

Enhver som eier eller bruker utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff, herunder luft plikter å oppfylle forskriftens krav §3.

Hos oss hart vi personell som er kurset i tilstandskontroll av luftbeholdere.


Alle trykkluftbeholdere over 200 bar/liter (trykk i bar x volum i liter) skal kontrolleres jevnelig (ref DSB Forskrift om trykkpåsatt utstyr § 9 og §13).

 • Årlig visuell kontroll.
 • Hvert 2dre år innvendig inspeksjon.
 • Hvert 10nde år ultradlyd måling samt hydrostatisk trykkprøving.

På ikke CE merkede trykkbeholdere som er kontstruert etter TBK 1-2, samt Arbeidstilsynets Forskrift 192, frem til 1994, har vi sertifisert myndighet, til å utstede nytt trykkbeholder sertifikat, etter gitte målinger og tester.

 

Ta kontakt med oss, for opprettelse av serviceavtale eller ved behov for kontroll og ettersyn.

Kontaktpersoner
  Stavanger
 • Navn: Thommas Steinmoen
  Stilling: Verksmester
  Telefon: 
  Mobil: 930 14 695
  E-post: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

  Karmøy
 • Navn: Odd Willy Jøsang
  Stilling: Verkstedformann
  Telefon: 
  Mobil: 930 14 687
  E-post: .(JavaScript must be enabled to view this email address)